HOME

några principer och definitioner som tillämpas i Sverige som en liberal demokrati 
 

Corruption in the European Union
We are using terminology and the legal definitions from the following document. The definition are broader than usually applied including personal and political favors, instrumetalization of authorities in favorable directions.
 

(statskontoret)
nepotism (wikipedia)

 

 
åtminstone en av grannar i grannehörande få följande handritad manipulade plan

Ägeren av Tuna 32:3 får plan som ingick i underalgg till protokoll daterat 2022-04-26
 
I den hela elektroniskt autentiserat protcoll 2022-04-26, sidan 8 är inte med
inte heller i protocoll som TUNA 32:3 har tillgång till
 
TUNA 32:3 är inte med, detta är korrigerat men inte meddelat till andra grannar och sakägare.
(en begräsning av en demokratisk princip) 
 


olika varianter för olika grannar,
den högra  handritad, gränsen markerad slarvigt
vem har ritad denna "manipulerad" plan  
 
 
sida 8 i manipulerat protocoll som skickades per e-mail till några gannar
 
the manipulated document,
manipulerat dokument (plan) 
manipulerad plan  BYGG 2022.44_forfalskad
se sidan 8,
TUNA 32:3 har aldrig fått denna plan 
TUNA 32:3 har fått denna plan 

tidigare ansökan,BYGG 2021.819
 
regeln om enkelsidig bebyggelse överträds
 
 
 
kommentar till  yttranden är ofullständig, en granne klagar att byggnaden få inte byggas med flygel mot gatan - han anmärkning finns inte


Bakgrund kommunikation