We are using terminology and the legal definitions from the following document
   
TUNA 25:12 BYGG 2021.68 2021.69  
major consideration
no decision regarding above case were provided to me and I had no chance to exercice the basic civil right.
 
 
   
   
   
   
 
 
 
  Någon gång under hela processen överförde Glenn Björne ägandet av tomten Tuna 25-12 till sin son Lucas Björne som i sin tur sålde tomten till David Andreen. Det är oklart vad har hänt med avfallet, om  den grävdes ner på tomten eller på ett annat ställe.

   
  click på texten under för att få en större bild
 
 
   
avfallet på tomten Tuna 25-12
   
 
 
 
 
   
   
   
#  
See  documents