Några personer i Stadbyggnadsnämnden laborerar med två olika versionen av planen. De grannar som i första ansökan i 2021 opponerade mot att huset var inte byggt direkt vid vägen, fick i samband med den nya ansökan 2022 en förfalskad plan. (jag har en kopia av mailet med föfalskad plan)