gödsel-plast separationsmodel i en liten skala
våra amerikanska vänner som forskar på "environmental pollution" har  under besök in 2018 beskrivit ett stort-skaligt  system för att ta hand om vår plast. Alternativ är att torka gödseln och förbränna blandningen.

För att bearbeta all gödsel/plast blanding skulle behövas en pool  runt 1000 kubik meter. Där man slänger in  allt gödsel-plast blandning, fyller med vatten  och sedan efter 6 månader "decomposition) sparerar/filtererar bort plasten. - mycket dyrt, alternativt förbränna gödsel och plast tillsammans.

plastföroreningen ser ut så plast
   
 
a prototype of manure-plastics separation
 
 
 
 

enormous emount of manure mixed with plastics
area is unusable
 
       
blandningen av gödsel och plast grävs upp och läggs i boxen och spolas med vatten. efter  spolningen  stannar plasten i boxen. Tyvärr mycket små plastpartiklar kan inte stoppas.
  more pictures on plastics contamination