the full documentation of the case
OVERVIEW of the related web pages 
orientering på sajten, CLICK
 

 
utläggningen skickades per e-mail
gäller faktura 6547

motto 
"fairness and rule of law are fundaments of the liberal capitalistic democracy."
 
Jag förnekar att jag har "orsakat" (citat) nedskräpning med ensilageplast, vilket flera domstolar har bekräftat (se www.ecolanum.org/adm_plast_dom/ ). Jag anser därför att åläggandet av avgift är felaktigt/obefogat.
se fakturan

 Miljöförvaltnigens motivering verkar lida av brist på logisk och saklig sammanhang och kan endast förklaras av irrationella motiv som bygger på personliga vendettor och repressalie/vedergällning för satiriska inlägg i X (tidigare twitter). Det framstår som ett maktmissbruk i syfte att straffa oss för att vi uppmärksammar hela situationen på internationell nivå och  innehåller emotionella element av bestraffning och trakassering.

Jag har inte bett om ett platsbesök och jag fick ingen information om att en tillsynsavgift skulle tas ut. Denna situation strider mot grundläggande principer för kostnadshantering när det gäller att ge service till mottagaren. Att handla på detta sätt inom ekonomiska området kan betraktas som oetiskt.

Jag kan bekräfta att jag inte ORSAKAT för risken som har uppstått. Jag är inte involverad i någon form av jordbruksverksamhet och har ingen  djurhållning. Flera domstolar har uttalat att det är Glen och Monica Björne som är ansvariga för nedskräpningen, och som en medborgare i en rättsstat kan jag inte ignorera domstolens uttalanden.
  Det finns inget logiskt eller sakligt/faktiskt  (factual) orsakssammanhang mellan Björnes ensilage plast nedskräpning och mina aktiviteter 
  Utdrag från bolagsredovisningen, ECOLANUM organisation är ideel.
 
 

  faktura