the full documentation of the case
OVERVIEW of the related web pages 
orientering på sajten, CLICK
 


Denna dokument i pdf format
 
 
anstand.pdf;


 

From:  Richard Gronvius <richard.gronvius@ecolanum.org>

Sent:  18 December 2023 17:31

To:  'skane@lansstyrelsen.se'; 'Kvist, Boel - STA'; 'sandra.danielsson@landskrona.se'; 'Strandberg, Torkild - POL'; 'lisa.flinth@liberalerna.se'; 'Hanak, Jörgen - MIL'; 'Mauritzsson, Christina - MIL'; 'registrator.sb@landskrona.se'; 'karin.karlsbro@europarl.europa.eu'; 'reneweuropegroup@europarl.europa.eu'

Cc:  'Anderberg, Pernilla - STA'; 'Nilsson, Johan - SB'; 'Mauritzsson, Christina - MIL'; 'Flinth, Lisa - POL'

Subject:  nr: 39599-2023 -  Ansökan om anstånd med komplettering till Miljönämnden Landskrona, www.ecolanum.org

Attachments:  anstand.pdf;
overklagan_mail_2023_12_01.jpg

 

Importance:  High

 

Till skane@lansstyrelsen.se

till handa Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten,

Jörgen Hanak, Jorgen.hanak@landskrona.se Miljöchef Landskrona
Boel Kvist,
boel.kvist@landskrona.se,  Chef för juridiska avdelningen
Lisa Flinth  lisa.flinth@landskrona.se Landskrona Kommunfullmäktiges ordförande
Johan Nilsson,
johan.nilsson@landskrona.se,  Förvaltningschef
Christina Mauritzsson, Christina.Mauritzsson@landskrona.se, miljöförvaltning

Sandra Danielsson, sandra.danielsson@landskrona.se , miljöförvaltning
reneneweuropegroup@europarl.europa EU liberals
Karin Karlsbro karin.karlsbro@europarl.europa.eu liberalerna MEP

 

Ansökan (se attachment anstand.pdf )
web version www.ecolanum.org/adm_plast_information_request/index.html

om anstånd med komplettering
tills Miljönämnden Landskrona tillhandahåller dokument som tillgodose krav på rättsäkerhet i ett demokratiskt samhäller som Sverige.


 • BREACHS OF RULE OF LAW  se www.econaut.se
  I am surprise how the regional authorities in Landskrona ignore basic rules of the free liberal democratic state, rule of law, EU charter of fundamental rights and more.
  more analysis will be provide on www.econaut.se
 • Från Regeringskansliet
  ett skydd mot ingrepp av olika slag från statsmakternas sida samt skydd mot maktmissbruk eller godtycke vid myndighetsutövning.
 • Rätt till frihet och säkerhet
 • Rätt till en rättvis rättegång och effektivt rättsmedel
 • Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

 

www.ecolanum.org

Med vänliga hälsningar

Richard Gronvius
Former UN diplomat, Nuclear Safety Adviser

 

We are engaged in the 2024 EU elections
we demand the EU to allow transnational lists (the global EU-wide electorate system.)
cid:image001.jpg@01DA31A7.E504FDE0

  

From: Richard Gronvius [mailto:richard.gronvius@ecolanum.org]
Sent: 01 December 2023 11:02
To: 'Kvist, Boel - STA'; 'Anderberg, Pernilla - STA'; 'Strandberg, Torkild - POL'; 'Hanak, Jörgen - MIL'; 'Nilsson, Johan - SB'; 'Mauritzsson, Christina - MIL'; 'karin.karlsbro@europarl.europa.eu'; 'registrator.sb@landskrona.se'; 'skane@lansstyrelsen.se'; 'Flinth, Lisa - POL'; 'karin.karlsbro@europarl.europa.eu'; 'reneweuropegroup@europarl.europa.eu'
Subject: ÖVERKLAGAN - version 1, i avvaktan för dokument begärda från miljöförvaltningen Landskrona som ska möjliggöra rättsäker komplettering
Importance: High

 

till:
Miljöförvaltningen Landskrona
Jörgen Hanak,
Jorgen.hanak@landskrona.se Miljöchef Landskrona
Boel Kvist,
boel.kvist@landskrona.se,  Chef för juridiska avdelningen
Lisa Flinth 
lisa.flinth@landskrona.se Landskrona Kommunfullmäktiges ordförande
Johan Nilsson,
johan.nilsson@landskrona.se,  Förvaltningschef
Christina Mauritzsson,
Christina.Mauritzsson@landskrona.se, miljöförvaltning

Sandra Danielsson, sandra.danielsson@landskrona.se , miljöförvaltning
reneneweuropegroup@europarl.europa EU liberals
Karin Karlsbro
karin.karlsbro@europarl.europa.eu liberalerna MEP

Ämne: ÖVERKLAGAN beslutsnummer 2023-841
se attachment ”överklagan.pdf”

Anmärkningar på sajten och i pdf dokumentet
”Vi behöver komplettera överklagan, då vi kan inte försvara mig om vissa begärda dokument inte har blivit skickade till mig av Miljöförvaltningen, E-mail skickades till Jörgen Hanak, Miljöchef Landskrona . Det faktum att offentliga dokument undanhålls strider emot offentlighetsprincipen, demokratisk rättsordning och rättssäkerhet. Vi är i väntan på dessa dokument eftersom de är av avgörande betydelse för vårt ärende och korrekt fakta presentation.”


“(the English translation will be attached here as the decision breaches the fundamental rules of the democracy and the EU Charta of fundamental rights)”

“All kommunikation kommer publiceras på www.ecolanum.org och
X (twitter) @eco_naut för att användas i EU val juni 2024 som en "case" som bryter mot EUs "Charter of Fundamental Right"”

www.ecolanum.org

 www.ecolanum.org/adm_plast_overklagan/

twitter @eco_naut

psycho-sociological framework www.econaut.se/husforhor (ready 2023-12-01)

Med vänliga hälsningar

Richard Gronvius
Former UN diplomat, Nuclear Safety Adviser

 

We are engaged in the 2024 EU elections
we demand the EU to allow transnational lists (the global EU-wide electorate system.)
cid:image001.jpg@01DA31A7.E504FDE0
Svenska Staten garanterar "ett skydd mot ingrepp av olika slag från statsmakternas sida samt skydd mot maktmissbruk eller godtycke vid myndighetsutövning"

motto  "fairness and rule of law are fundaments of the liberal capitalistic democracy."

Den statliga värdegrunden
Den statliga värdegrunden består av sex principer.
(2023-12-17. Jag var på resan utomlands och hade inte tillgång till min dator med relevant information)
Jag skulle vara tacksam att få dokument i KIVRA som Svenska staten använder. Att hämta ett rekommenderat brev kostar mig 250 kr. resa Ven-Landskrona-Ven

2023-12-17, Begäran om anstånd med behandling av överklagan till dess att Landskronas Miljöförvaltning tillhandhåller begärda relevanta och nödvändiga dokument för ett rättssäker försvar garanterat av medborgeliga rättighter i ett demokratisk land som Sverige.

Från Regeringskansliet, i Sverige åtnjuter medborgarna
se punkt 1-4

rättigheter Landskronas Miljönämndens agerandet
1. …ett skydd mot ingrepp av olika slag från statsmakternas sida samt
skydd mot maktmissbruk eller godtycke vid myndighetsutövning.
godtycke, trakassering, mobbing, intimidering, personlig vendetta från  Miljönämnden. Allt började med att vi lätt oss inte skrämmas och  vågade står vid våra åsikter.  Katarina Barrling, Göteborgs Universitet beskriver modern "husförhör" utövat av Miljönämnden i https://youtu.be/yLAg1NJnWA0?si=4E-klZu6zISGM_jc
2. Rätt till ... säkerhet vi måste betala för vårt förfölejse, ju mer vi klager destto mer kostar det. Ett sätt att skrämma oss och tvinga till tystnad.
3. Rätt till en rättvis rättegång och effektivt rättsmedel Miljönämndet kan inte ställa "de null"/ignorera utlånden från domstolar av högre instans. Landskronas Miljönämnden måste tillhandahålla relevanta dokument för att vi kunna försvara oss.
4. Tankefrihet Tankefrihet existerar i teorin, såsom Katarina Barrling framställer i sin analys. Det är i enlighet med hennes beskrivning att invånarna på Ven utövar självcensur, då de är förbehållsamma med att uttrycka sina åsikter och tankar av rädsla för att stöta sig med ämbetsmännen i Landskrona. Det kan man lätt observera i facebook och Vens FB grupper.

 www.ecolanum.org/adm_plast_information_request
Svenska   English translation
Tills jag inte har mottagit det begärda dokumentet, se e-postmeddelandena nedan, kan jag inte försvara mig, inte kunna utöva min grundläggande medborgarrätt av den demokratiska staten Sverige. Den ekonomiska avgift som myndigheterna begär för att täcka förvaltningens arbetsinsats är ett uttryck för mobbning, hot och en strategi för att skrämma mig. Detta är ett brott mot medborgarnas grundläggande rättigheter som de definieras i FN:s stadga om rättigheter och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.   Until i have not received the requested document see the emails below I am not able to defend myself, not able to execute my basic citizen right of the provided by the democratic state of Sweden. The financial fee requested by the authorities to cover the work effort of the administration is an expression of bullying, intimidation and a strategy to frighten me. This is a breach of the fundamental right of citizens as define in the UN charter of rights and the EU charter of the fundamental rights. 
     

  Jag har vid upprepade tillfällen begärt information från Miljönämnden.
Jag har inte bett om en ytterligare inspektion som jag tvingas att betala för.
 
Jag har ännu inte mottagit viktig information som är nödvändig för att kunna utöva mitt försvar. Utan denna information är jag inte i stånd att försvara mig och kan inte heller komplettera min ansökan. Detta innebär att rättssäkerheten inte blir tillgodosedd, vilket är en grundläggande princip inom västerländsk demokrati.
   
 
  Ovan, begäran om information, ignorerat!!!
 
  Jag har begärt information/slutsater från tidigare inspektioner. 
 
  Jag påpekar att efter 6 inspektioner  sedan 2020 och otaliga tidigare ingen inspektion behövs då vi har ingen djurhushållning, frågar vilken verksamhet vill man kontrollera - inga svar.
   
 
   
 
 
  The administration totally ignores me, the Swedish citizen, the behavior I know from my UN diplomat  work in the totalitarian states.
   
 
  svårt att förstå, hur Miljönämnden i Landskrona Sverige, under en politisk ledning av Torkild Strandberg, liberaleran,  kan överträda grundläggande principer för demokrati och rättssäkerhet.
  fortsättning
 
   
10
 
  De ovan beskrivna centrala frågorna relaterar till medborgare i varje demokratiskt samhälle.
   
 
   
 
  I have repeatedly highlighted instances where the Rule of Law and the EU Charter of Fundamental Rights are being violated by the Local Authorities in Landskrona headed politically by Torkild Strandberg, liberal party. It is puzzling to see such suppression of the rights of Swedish citizens in a democratic country like Sweden. At times, I am reminded of the treatment of citizens in the totalitarian states I encountered during my tenure as a UN diplomat.